Pupils 1959/60

Form 6 Upper Science

Alcock, R W  Bl Lea, P A Bl
Daniels, R P K Osborn, R F Bl
Hope, T R K Wade, R M Bu

Form 6 Lower Science

Ashby, D J Bl Reeves, S W Bl
Austin, R M Ryan, M T M
Clapham, E J K Sheldon, J L M
Clarke, J Bl Skears, I R Bu
Curl, W P H K Smith, A L Bu
Dawes, P A K Stephens, E Bl
French, G J K Wilmer, R K
Hern, P F M York, P J Bl
O’Toole, A Bl

Form Master: Mr Newell
No. in Form: 24
Form Room: Physics Laboratory

Form 6 Upper Modern, Arts, Crafts

Modern
Baker, R G Bl Miller, H M Bu
Finn, C K Pearson, R C K
Craft
Burrow, M J K Northover, L R Bu

6th Form Lower Modern, Arts, Crafts

Modern
Church, R G Bu Parker J P Bu
Culley, W P M Robinson, D F Bl
Hall, I M M Thorpe, J A Bl
Jeyes, D A K
Arts
Bullock, M A M Pettifer, C M M
Chivers, A J Bl Whitehead. C A K
Craft
Brown, I J P K Hames, A E Bu
Dawkins J K Relf, R G H Bu
Forth, J E Bl

Form Master: Mr Bennett
No. in Form: 22
Form Room: Room 4

Form 6 Preliminary

Bailey, P M M Kightley, J W K
Bampkin, D W Bu Jones, F R K
Brewer N T K Major, B G M
Brown, P W M Markie, G M K
Chillingsworth, G L M Parker, D A Bu
Cole, R S M Rixon, K R Bl
Cripps, R W Bu Robinson, M J M
Cumberpatch, B J Bu Seward, S A K
Fitzgerald, J A M Smith, M K
Gibbins, R J Bu Spencer, I J K
Harrison, W M Warwick, A J Bu
Healey, C L M Watson, J Bu
Howes, R W Bl Wilmer, J A M

Form Master: Mr Guffogg
No. in Form: 26
Form Room: Engineering Science Laboratory

Form 5B

Baker, E J M Inwood, D C Bl
Barratt, K F Bl Jewell, D H Bu
Battison, G M M Lacey, M J M
Bonham, D J K Laughton, G M Bl
Brown, R T Bu Linsley, H J Bu
Clegg, R J K McPherson, R J Bl
Duff, A J Bl Meredith, B D M
French, D J M Merrey, R Bu
Frost, G J K Mullen, R H Bl
Hagger, P Bl Nickolls, R A Bu
Harrison, R E K Onley, G R Bl
Hitchcock, C E Bl Panther, G K
Hollis, R A Bu Pearson, A K M
Holton, L Bu Sharpe, L J Bu

Form Master: Mr Linnell
No. in Form: 28

Form Room: Drawing Office

Form 5C

Alcock, G J Bu Munn, M K M
Austin, S W K Newton, D E Bl
Breakspear, N Bl Oram, R G Bu
Carroll, L W K Osborne, C T Bu
Cartwright, A G M Partridge, G B M
Edwards, H M K Peach, P W K
Freeman, E Bl Randall, T D M
Gosling, B S Bu Shulman, K J Bl
Harrison, J A K Smith, R D K
Harrison, R K Spice, A G M
Heffernan, T A Bl Statham, J P Bu
Hillson, R C M Street, G J K
Jenkinson, G P A K Winter, T W K
Leathersich, R J M

Form Master: Mr Clarke
No. in Form: 27

Form Room: Geography Room

Form 5

Commerce Section
Ambidge, P M M Newman, R Bl
Cadd, J H M Packer, G M Bu
Felce, J A M Partridge, S A K
Hailey, S Bu Stevenson, N J M
Labrum, J C M Tredwell, S M Bu
Leigh, J E Bl Walter, S A K
McMahon, M A K Williams, D A Bl
Grammar Section
Addington, D Bu Lewis, L A Bu
Bedford, C M Bl Marshall, W P Bu
Collins, B A Bl Smith, S A K
Drewitt, P A Bu Stratford, D J Bl
Dutton, V M K Ward, S E M
Jerred, R A K

Form Mistress: Mrs Taylor
No. in Form: 25
Form Room: Room 15

Form 4A

Bamford, N R Bl Pointer, P D M Bl
Barnes, R D Bu Rappitt, S M Bu
Brabbins, K R M Roke, T J Bl
Courtney, J A K Sanders, G R Bl
Douglas, P A Bu Smith, C M K
Drinkwater, P D K Smith, C M K
Dunkley, R P Bu Tero, J P Bu
Gibbons, B Bl Thomas, P W Bu
Hancock, A G M Thomas, T N K
James, H A S K Tilson, P G Bl
Knibb, T F M Warren, G J Bl
Maloney, L J Bu Wood, AR Bl
Martin, R A Bl Wood, B J C Bu
Moore, A W M Wright, J S K
Perkins, T W Bl

Form Master: Mr Clements
No. in Form: 29

Form Room: Room 3

Form 4B

Blundell, R G K Lea, M J K
Cadd, R E Bl Lucking, A G Bl
Church, F A Bu McIlravie, I W K
Church, J A Bu Morrison, D K
Clements, R L M Miller, M J Bu
Davies, P Bl Peacock, C R M
De Bell, B J Bl Roberts, T G K
Draper, D M Row, D K
Dunville, J K K Sixton, W S Bu
Edwards, K S Bl Smith, M C M
Eyton-Jones, M R Bu Spring, T Bl
Green, H P K Thompson, D A Bl
Hensman, R T Bl Thorogood, R L M
Hinde, R J K Tollit, J L K
Hofman, A L Bl Ward, T J M
Horne, J C Bu Watts, M J Bu
James, D T Bl Wingrove, R E K

Form Master: Mr Nokes
No. in Form: 34

Form Room: Languages Room 

 

Form 4C

Atkins, D J M Horn, P M
Austin, S Bl Hudson, S H M
Bending, R J K Ives, A M Bu
Broom, I D Bu Johnson, R N Bl
Brown, A E K Lyman, T J M
Browning, M J M Marlow, P D Bl
Chinn, G M Bl Masi, C J Bu
Coley, J J K Mason, R Bu
Davenport, R Bu McDonald, W S K
Ellis, C A M Nelson, P M
Finnis, R P J K Rogers, R P M
Fitzhugh, J F A M Sharp, J E Bu
Frisby, M R Bl Simons, C M
Gibson, R J Bu Smith, R J M
Hall, M R K Spendlove, D Bl
Harrison, R N Bu Withey, E F M

Form Master: Mr Grimshaw

No. in Form: 32

Form Room: Room 11 

 
 

Form 4

Andrews, P B Bu Irons, P M M
Barford, P A M Johnson G Bl
Cherry, C A K Knibb, J F Bu
Collins, W M Bl Lockwood, M M
Dickens, P S Bu Massey, J A M
Dickerson, W K Merry, E Bl
Egan, M E M Morris, P E Bu
Felce, M Bl Nurshaw, L M K
Finch, M E A Bu O’Brien, J M M
Fisher, L J K Old, S M Bl
Gibbs, M E M Price, G M Bu
Green, M E Bl Richards, V A K
Halladay, R E Bu Robinson, D R M
Harris, M B K Sheerman, C M K
Hemmaways, S M M Slater, C Bl
Hitchcock, A D Bl Taylor, M A M
Hudson, N H Bu Waterfield, S Bu
Humber, V A K

Form Mistress: Mrs Hogg
No. in Form: 35
Form Room: Needlework Room

 
 

Form 3A

Brown, B L K Kirby, R G K
Calder, I R K Mace, T F Bu
Clarke, P C Bl McGowan, R S Bl
Cornelius, D J Bu Pomeroy, L R Bl
Cotter, P G K Pooley, A D Bl
Craddock, N J B Bu Robertson, K E M
Denny, D G M Rooke, D J J Bl
Druker, B Bu Roy, T L Bu
Earl, E J K Scott-Evans, P G M
Else, B J M Shepard, C R Bu
Farey, R A Bl Shipman, A M Bl
Houghton, T A Bu Skears, C A Bu
Jones, R K Thompson, H E M M
Jones, R V Bl Trasler, R C Bl
Kingston, M R Bl Turner, T F Bl

Form Master: Mr Hogg
No. in Form: 30

Form Room: Room 9 

 
 

Form 3B

Brien, H K Harradine, D S M
Bull, G M M Heath, P J Bl
Crouch, S P Bl Holden, P M K
Fellows, D Bu Jackson, R M Bl
Malin, P A Bl Kent, R J Bu
Paul, E M K King, P F M
Penn J A M Mawby, P G H M
Smith, L S Bl Macready, D H K
Thornton, J M Bu Pope, G V K
Titmus, V K Ruff, M R K
Whitney, C M M Shaw, A D Bl
Asbrey, R M Smith, T R Bu
Astley, R Bl Stead, R A M
Cripps, T F Bl Timms, C J K
Espiner, G W Bl Tuckley, B E M
Foley, J M Bl Ward, A E Bu
Goodman, M R Bu Wright, S Bu

Form Master: Mr Hartwell

No. in Form: 34

Form Room: Room 8

 
 

Form 3C

Batt, M R S Bu Murphy, P T M
Duff, W G C M Nickolls, R J Bu
Finney, A J Bu Powell, M J Bu
Ganley, M F K Reid, I D K
George, P C E M Reynolds, A W M
Gregory, J S K Richards, M V M
Hall, C R K Sims, G R Bu
Harris, R B J M Sloan, I Bl
Hasdell, D J Bl Smith, G T K
Hawksworth, R Bu Smith, L B K
Haynes, J M Bu Stevens, R E Bl
Hundley, J D F M Stewart, G K
Knight, H W Bl Taylor, M B Bu
Lambert, J A Bu Webster, R J K
Line, G J M Williamson, J N M
McMahon, M A K Winkworth, E J M
Mulcahy, M Bu

Form Master: Mr Houghton
No. in Form: 33

Form Room: Room 1

 
 

Form 3

Beeby, J M Bu Littlemore, C Bu
Berwick, S I K Malfait, Y J K
Billingham, J E M Mead, J F M
Brawn, J C Bl Pacey, V A Bl
Butlin, L E Bu Payne, R E K
Cawley, A D K Ridgway, H L M
Chamberlain, A A M Sharman, P A Bu
Crouch, J M Bl Spittles, D E Bl
Culley, P R M Valentine, R M K
Dowding, S M Bu Walter, L K
Dyer, J K Watker, S M M
French, R A Bl Westley, S Bl
Gallehawk, C E Bu Westley, S F Bu
Giles, C H D K Wiggett, S M
Headland, D M Wrighton, M Y Bl
Hopper, J M Bl

Form Mistress: Miss Rudling
No. in Form: 31

Form Room: Room 5 

 
 

Form 2A

Language Section
Bird, B A Bl Ford, M J K
Bonnett, C A H Bu Smith, A M Bl
Bromage, G E K Smithson, C N Bu
Butlin, D K Bl Surridge, T A M
Davies, J D F M Waddup, D A Bl
Essam, P J Bl
Science Section
Adhemar, M R Bl Finlay, P K Bu
Bull, A R Bu Jones, D S K
Cave, B S Bu Linsley, P N Bl
Challen, J A M Peploe, T A Bl
Chillingsworth, P F Bu Robinson, K M
Crane, D R K Ryan, A M Bu
Dow, I M Bl Shaw, P K M
Elliot, G E Bu Warren, R J Bu
Eyre, J E Bl Wills, M D K

Form Master: Mr Smithurst
No. in Form: 29

Form Room: Room 12

 
 

Form 2B

Bacon, P S Bu Markstein, P R K
Barringer, B D K Mead, J W K
Bell, M G Bu Meakins, V S M
Bierton, R D Bl Nethercot, H R M
Bissonnet, D G K Nutter, P B M
Bradbury, R A K Perry, R A Bu
Brown, P R T M Pollard, R W Bl
Buckingham, J E M Quennell, R V K
Burrell, R M M Richardson, A G K
Buswell, R I K Roberts, A J Bu
Child, J C Bl Rodgers, K L Bl
Clayton, D J M Rodhouse, T R K
England, T J K Sharman, G S K
Everson-Watts, A J M Sullivan, G B K
Hall, B M Bl Whiteman, R B K
Ingham, J D Bl Wood, R E J K
Kent, N M

Form Master: Mr Timms
No. in Form: 33
Form Room: General Science Laboratory

 
 

Form 2C

Bell, C H M McDonald, I Bu
Blunt, N H Bu Mobbs, K L M
Bonham, C S Bl Murphy, J K
Boniface, P A M Ribbans, J M
Boughton, J M Roberts M D Bl
Bramfitt, D L Bu Rodwell, M A Bu
Chapman, T M Savage, I Bu
Clarke, A E K Staiger, M R K
East, M J Bu Stead, R M
Fox, T R M Sullivan, J Bl
Gudgeon, K R Bl Thorneycroft, D W Bl
Harris, C D Bu Ward, A J Bu
Hawney, D J K Ward, A J (Tony) Bl
Johnson, B M Bu Weller, S G K
Kightley, D G Bl Wright, J F Bl
Kirby, S C Bu Wright, J F M

Form Master: Mr Gibson
No. in Form: 32
Form Room: Room 1

 
 

Form 2D

Alcock, T K Johnson, B G Bu
Austin, D W M Johnson, D A K
Austin, D A Bl Kelly, A G M
Berrill, R M Marks, A K
Boyce, D H Bl McCaughey, L D Bu
Buthee, A E K McCormac, K P M
Churchill, G A Bu Miller, P D K
Churchill, P B Bl Osborne, C W Bl
Clasby, D B Bl Pacey, G R Bl
Cosford, J M K Pepper, M W Bu
Deacon, D J M Stennett, C W K
Dimmock, M J Bu Stringer, J A O M
Farmer, R W K Thake, R C M
Garner, D J Bl Whitehead, B T Bu
Graves, J R M Wrighton, K G Bu
Humphreys, P N M

Form Master: Mr Matthews
No. in Form: 31
Form Room: Room 6

 
 

Form 2F

Andrews, K K Bu Moore, L J Bl
Chapman, A E K Perry, G M Bu
Clarke, V A Bl Robinson, L Bl
Eyre, S G Bu Smith, B I K
Guest, D G M Spokes, A J M
Haynes, M E Bl Stratford, D E Bl
Ives, M M Sykes, A Bu
Lewin, S E Bl Timms C E K
Lucas, J K Travill, M C M
Major, V M Worth I T K
Science Section
Allison, L J Bl Merriman, J E M
George, J D K Peto, A L K
Harding, C A Bu Pickering, A K
Haycock, J A Bu Seck, D M Bu
Healey, P A K Withington, S L Bu
Humber, R D K Woolard, S A Bu

Form Master: Mr Adams
No. in Form: 32
Form Room: Art Room

 
 

Form 2G

Andrews, I E M Lilley, G Bu
Baker, F Y Bl Markie, S J Bu
Billingham, V A Bu Marriott, J S K
Burns, G K Patching, M R Bl
Chapman, S J M Perrin, S L Bu
Clarke, P J M Rapley, S M M
Dodd, V M Bl Reed, R E M
Gedge, J A Bu Roberts, S Bl
Giles, L A K Skinner, J Bu
Ginn, P E M Stanbury, K E K
Glover, S J Bl Tarlton, M E K
Hall, S P Bl Taylor, S J M
Harrington, J K Verstraeten, M L G Bl
Hartgroves, P A M Warwick, S D M
Holt, J A Bu Willmott, B A Bl
Jolley, E S Bl Wilson, C A Bl
Johnson, K S M

Form Master: Mr Major
No. in Form: 33
Form Room: Craft Room

 
 

Form 1A

Ager, K B Bu Hubbard, J S K
Bailey, H P M Hutchings, D M
Barnes, R M Bu Jackson, T E Bu
Bream, T A K Jones, R P Bl
Burdett, R F K Lane, K J K
Buschenfeld, N E M Littlewood, D A M
Chadwick, B K Bl Martin, I A Bu
Chivers, D S Bl McLellan, A F J Bl
Civil, D R K Pollard, C J K
Clarke, A R K Sanders, R J Bl
Cooke, D M Smith, P W M
Giles, J G Bu Snedker, D R Bu
Hanwell, M S Bl Stanton, M A Bl
Harrison, M K Taylor, G E M
Haynes, D L N Verity, M R M
Hicks, C J Bu Worrall, P J Bu
Horne, R S Bl

Form Master: Mr Bamber
No. in Form: 33

Form Room: Room 10 

 
 

Form 1B

Beaton, R I Bl Malin, J K
Brown, B J Bu Martin, R S Bl
Brown, D C M Middleton, S J Bu
Cookson, G J K Morris, P M
Crouch, J P M Oakshott, A J B K
Diamond, G T Bl Paige, I R Bl
Dietrich, A E Bu Pettitt, A Bl
Douglas, T T R M Sherlock, P P K
Earle, J K Smith, L J M
Faulkner, K A Bl Smyth, K J Bu
Gadd, L K J Bu Ward, N I M
Goldberg, R J Bu Westley, R H K
Hall, J L M White, I J Bl
Jones, A A K Wilkinson, G S K
Kerr, J M Bl Yates, H L K
Linsdell, R J Bu York, A J Bu
Luck, H J M

Form Master: Mr Chesters
No. in Form: 3

Form Room: Music Room

 
 

Form 1C

Ashby, R J M Johnson, A F Bl
Bedwell, P D Bu Jones, R M
Berry, C S Bl Jones, R M Bu
Boyce, K M Klutentreter, M R K
Clarkson, D K Lack N Bl
Cornelius, P R K March, A M Bu
Dillon, P B Bu Needle, G H M
Door, T J Bl Roden, P J K
Duff, C V K Skarratt, R M Bl
Eichmann, A C Bu Smith, P J Bu
Forskitt, L M Bl Stringer, R A M
Garlick, G A M Taylor, J J K
Gauld, D I Bl Warwick, L Bl
Greenwell, D T Bu Webb, I R Bu
Hanzlik, M M Wimpress, M W K
Irons, J C K

Form Master: Mr Crick
No. in Form: 31
Form Room: Room 2

 
 

Form 1

Berrill, S E Bu Healey, C K
Betts, J K Bu Heard, J K Bl
Cansdale, J M Bl Landon, B M
Coe, R J M Muskin, M J Bu
Coe, S Y M Newton, S J Bl
Cotter, S M K Norris, P K K
Curtis, J Bl Northover, S E Bu
Dale, D S K Robins, B M M
Davey, Y L M Rowland, O Bl
Dexter, E J Bu Rudkin, B K
Edwards, S C Bl Taylor, D I Bu
Ellingham, J M M Troop, V M M
Farmer, S M K Westley, L I K
Gibson, C M Bu White, C J Bl
Harris, B M Bl Wilson, D A Bu
Harris, S A M Wright, P A K
Haseldine, J C Bu

Form Mistress: Miss Littler
No. in Form: 33
Form Room: Room 7

 
  1959 YearbookYearbook Home  
The Tower Revisited  - The website for former Pupils of the Technical High School, Trinity High School & Trinity Grammar School, Northampton