Pupils 1962/63

Sixth Modern Scholarship

Arts Section
Douglas, P A Bu Wright, J S K
Drinkwater, P D K
Modern Section
Lacey, R M M

Form Master: Mr E G Bennett

No. in Form: 4

Form Room: Room 13

 

Sixth Science Scholarship

Lacey, M J M Street, G J K
Lewis, L A Bu Warren, G J Bl
Smith, C M K

Form Master: Mr Hogg

No. in Form: 5

Form Room: Room 14

 
 

Form 6 Upper Modern

Modern Section      
Ambler, J M Humber, V A K
Dickens, P S Bu Merry, E Bl
Eyton-Jones, M R Bu Rhodes, V K
Harries, G A Bu Thomas, P W Bu
Hemmaway, S M M
Domestic Section
Rixon, L C Bl

Form Master: Mr E G Bennett

No. in Form: 10

Form Room: Room 13

 
 

Form 6 Upper Science

Barnes, R D Bu Hinde, R J K
Betts, D I Bu Hofman, R L Bl
Church, J A Bu McIlravie, I W K
Courtney, J A K Moore, A W M
Davies, P Bl Tero, J P Bu
Hensman, R T Bl Thomas, T N K

Form Master: Mr Hogg

No. in Form: 12

Form Room: Room 14

 
 

Form 6 Lower Modern

Arts Section
Thompson, H E M M
Modern Section
Brawn, J C Bl Jones, R V Bl
Cawley, A D K Palmer, F G M
Chamberlain, A A M Pomeroy, L R Bl
Cornelius, D J Bu Thornton, J M Bu
Druker, B Bu Valentine, R M K
Dunkley, P B K Wiggett, S M
Dyer, J K Williamson, J N M
Headland, D M Winkworth, E J M
Technical Section
Clarke, P C Bl Shepard, C R Bu
Freeman, L E K Sims, G R Bu
Ginns, M C K
Commerce Section
Billingham, J E M Mead, J F M
Fellows, D Bu Penn, J A M
Littlemore, C Bu Ridgway, H E M

Form Master: Mr Meldrum

No. in Form: 28

Form Room: Music Room

 
 

Form 6 Lower Science

Barnell, T M K Jones, R K
Brown, B L K Kingston, M R Bl
Calder, I R K Pooley, A D Bl
Clements, R L M Reed, B Bu
Farey, R A Bl Robertson, K E M
Foley, J M Bl Rooke, D J J Bl
Gibbons, B Bl Shipman, A M Bl
Houston, A J K Skears, C A Bu

Form Master: Mr Guffogg

No. in Form: 16

Form Room: Physics Laboratory

 
 

Form 6 Remove

Betts, B M Line, G J M
Bull, G E M Morrison, J L K
Crofts, P S Bu Randerson, R J K
Crouch, S P Bl Roy, T L Bu
Davis, N H K Scott-Evans, P G M
Finney, A J Bu Smith, G T K
Harris, R B J M West, D S M
Hutchins, Z B Bl Whitney, C M M
King, P F M Wright, S Bu
Knight, H W Bl

Form Master: Mr Linnell

No. in Form: 19

Form Room: Room S2

 
 

Form 5A

Language Section
Bird, B A Bl Essam, P J Bl
Bonnett, C A H Bu Ford, M J K
Bromage, G E K Smith, A M Bl
Butlin, D K Bl Surridge, T A M
Davies, J D F M Waddup, D A Bl
Science Section
Adhemar, M R Bl Hall, B M Bl
Bierton, R D Bl Jones, D S K
Bull, A R Bu Linsley, P N Bl
Cave, B S Bu Peploe, T A Bl
Challen, J A M Robinson, K M
Chillingsworth, P F Bu Ryan, A M Bu
Crane, D R K Shaw, P K M
Dow, I M Bl Smith, N J Bu
Elliot, G E Bu Warren, R J Bu
Eyre, J E Bl Wills, M D K
Finlay, P K Bu

Form Master: Mr Timms

No. in Form: 31

Form Room: General Science Laboratory

 
 

Form 5B

Bacon, P S Bu Mobbs, K L M
Barringer, B D K Nutter, P B M
Bell, M G Bu Perry, R A Bu
Bissonnet, D G K Pollard, R W Bl
Bonham, C S Bl Quennell, R V K
Bonham, I R Bl Richardson, A G K
Boniface, P A M Roberts, A J Bu
Bradbury, R A K Rodgers, K L Bl
Brown, P R T M Rodhouse, T R K
Buckingham, J E M Rodwell, M A Bu
Child, J C Bl Sharman, G S K
England, T J K Sullivan, G B K
Everson-Watts, A J M Sullivan, J Bl
Ingham, J D Bl Ward, A J Bl
Kirby, S C Bu Whiteman, R B K
Markstein, P R K Wood, R E J K
Meakins, V S M

Form Master: Mr Hartwell

No. in Form: 33

Form Room: Room 12

 
 

Form 5C

Bell, C H M East, M J Bu
Beskine, A B Bu Fox, T R M
Blayney, D J Bu Harris, C D Bu
Blunt, N H Bu Hawney, D J K
Boughton, J M Kent, N M
Boyce, D H Bl Kightley, D G Bl
Bramfitt, D L Bu Mills, A M
Buswell, R I K Roberts M D Bl
Chapman, T M Savage, I Bu
Clarke, A E K Thorneycroft, D W Bl
Clayton, D J M Ward, A J Bu
Cork, C R M Wright, J F M
Dimmock, M J Bu

Form Master: Mr Clarke

No. in Form: 25

Form Room: Drawing Office

 
 

Form 5D

Alcock, T K Kelly, A G M
Austin, D W M Marks, A K
Austin, D A Bl McDougall, I Bu
Berrill, R M Miller, P D K
Buthee, A E K Osborne, C W Bl
Churchill, G A Bl Pacey, G R Bl
Churchill, P B Bu Pepper, M W Bu
Clasby, D B Bl Stainger, M R K
Cosford, J M K Stennett, C W K
Farmer, R W K Stringer, J A O M
Garner, D J Bl Thake, R C M
Graves, J R M Weller, S G K
Gudgeon, K R Bl Whitehead, B T Bu
Humphreys, P N M Wrighton, K G Bu
Johnson, D A K

Form Master: Mr Grimshaw

No. in Form: 29

Form Room: Room 11

 
 

Form 5F

Language Section
Clarke, V A Bl Perry, G M Bu
Eyre, S G Bu Smith, B I K
Lewin, S E Bl Spokes, A J M
Lucas, J K Stratford, D E Bl
Major, V M Timms C E K
Moore, L J Bl
Science Section
Allison, L J Bl Merriman, J E M
George, J D K Peto, A L K
Harding, C A Bu Pickering, A K
Harrington, J K Seck, D M Bu
Haycock, J A Bu Withington, S L Bu
Humber, R D K Woolard, S A Bu

Form Mistress: Miss Stroud

No. in Form: 23

Form Room: Needlework Room

 
 

Form 5G

Grammar Section
Billingham, V A Bu Lilley, G Bu
Ginn, P E M Marriott, J S K
Glover, S J Bl Patching, M R Bl
Hall, S P Bl Perrin, S L Bu
Hartgroves, P A M Skinner, J Bu
Hawkings, S M M Tarlton, M E K
Holt, J A Bu Verstraeten, M L G Bl
Jolley, E S Bl Warwick, S D M
Commerce Section
Andrews, I E M Healey, P A K
Andrews, K K Bu Ives, M M
Baker, F Y Bl Powell, B A Bl
Burns, G K Reed, R E M
Chapman, A E K Roberts, S Bl
Chapman, S J M Robinson, L Bl
Clarke, P J M Willmott, B A Bl
Evans, M E Bu Worth, I T K
Giles, L A K

Form Mistress: Mrs Taylor

No. in Form: 33

Form Room: Room 15

 
 

Form 4A

Language Section
Civil, D R K Jones, R P B
Daly, M J Bl Littlewood, D A M
Hanwell, M S Bl Martin, I A Bl
Hutchings, D M Verity, M R M
Jackson, T E Bu
Science Section
Beaton, R I Bl Dietrich, A E Bu
Brown, B J Bu Dillon, P B Bu
Burdett, R F K Earle, J K
Chadwick, B K Bl Garlick, G A M
Chivers, D S Bl Harrison, M K
Clarke, A R K Haynes, D L M
Hicks, C J Bu Snedker, D R Bu
Horne, R S Bl Taylor, G E M
Klutentreter, M R K Ward, N I M
Luck, H J M Westley, R H K
Malin, J K Wilkinson, G S K
McLellan, A F J Bl Worrall, P J Bu
Morris, P M

Form Master: Mr Jones

No. in Form: 34

Form Room: Room 10

 
 

Form 4M

Ellingham, J M M Giles, J G Bu
Farmer, S M K Heyes, J A M
Healey, C K Hubbard, J S K
Landon, B M Jones, R M Bu
Taylor, D I Bu Jones, R M
Westley, L I K Lane, K J K
Ager, K B Bu Linsdell, R J Bu
Ashby, R J M March, A M Bu
Barnes, R M Bu Martin, R S Bu
Bream, T A K Middleton, S J Bu
Brown, D C M Paige, I R Bl
Clarkson, D K Stanton, M A Bl
Cookson, G J K Webb, I R Bu
Currie, S Bl White, I J Bl
Dorr, T J Bl Wimpress, M W K
Duff, C V K York, A J Bu

Form Master: Mr Hill

No. in Form: 32

Form Room: Room 8

 
 

Form 4C

Bailey, H P M Douglas, T T R M
Bedwell, P D Bl Faulkner, K A Bl
Boyce, K M Forskitt, L M Bl
Cooke, D M Gauld, D I Bl
Cornelius, P R K Goldberg, R J Bu
Diamond, G T Bl Greenwell, D T Bu
Hall, J L M Sanders, R J Bl
Hanzlik, M M Skarratt, R M Bl
Irons, J C K Smith, P W M
Johnson, A F Bl Smyth, K J Bu
Lack N Bl Stringer, R A M
Needle, G H M Taylor, J J K
Pollard, C J K Waring, P S M
Roden, P J K Warwick, L Bl

Form Master: Mr Meadows

No. in Form: 28

Form Room: Room 9

 
 

Form 4

Language Section
Betts, J K Bu Heard, J K Bl
Coe, R J M Muskin, M J Bu
Coe, S Y M Norris, P K K
Dale, D S K Northover, S E Bu
Davey, Y L M Rowland, O Bl
Dexter, E J Bu Rudkin, B K
Edwards, S C Bl Troop, V M M
Gibson, C M Bu Wilson, D A Bu
Harris, S A M Wright, P A K
Haseldine, J C Bu
Science Section
Berrill, S E Bu Pettitt, A M
Cansdale, J M Bl Smith, L J K
Crouch, J P Bl
Domestic Science Section
Cotter, S M M Newton, S J Bl
Curtis, J Bl Robins, B M M
Harris, B M Bl Sherlock, P P K
Hawkings, J G M White, C J Bl
Hope, M R Bl Yates, H L K
Mortimer, V P Bu

Form Mistress: Mrs Hogg

No. in Form: 35

Form Room: Geography Room

 
 

Form 3A

Language Section
Bland, K C K Judd, R W Bl
Green, K D M Logan, S H M
Harding, J M Bu Moore, G N Bu
Harrington, J K Slinn, D N Bu
Horne, M J M Turner, M P K
Johnson, B M Williams, A Bu
Science Section
Barber, F E Bl Jones, D L Bl
Barringer, J L Bl Kemp, R F Bu
Clayson, M E S Bu King, J T J M
Coleman, A R M Newton, J A Bl
Collyer, P W M Roberts, K J K
Cosford, R T Bl Rooke, J N W Bl
Floyd, K J F M Skinner, A J Bl
Foster, G J Bu Spring, M K
Hall, M F Bu Stewart, W R C M
Hartgrove, B F M Swann, J S Bl
Hitchcock, A G Bl Thornton, M J Bu
Ireson, T M Bl

Form Master: Mr Bamber

No. in Form: 35

Form Room: Room 6

 
 

Form 3B

Annison, P A K Orams, M J Bu
Ashby, C R Bl Osborn, B R Bu
Battison, S H M Osgerby, T J K
Drake, J P K Page, A K
Fox, A J Bu Parker, W B Bu
Gordon, M D K Ryan, D J Bl
Gough, R A K Stacey, I F M
Heeley, T F Bl Taylor, R J Bu
James, B R Bu Tee, D J K
Lay, E W J K Tero, A D Bu
Morton, J M M Williams, P K Bu
Murphy, M M Bl Withers, M M
Nikel, S P Bl

Form Master: Mr Chater

No. in Form: 25

Form Room: Electrics Laboratory

 
 

Form 3M

Baucutt, J E Bl Davis, A N C K
Garwood, S M M Earle, M K
Harvey, J J Bu Hall, D J Bl
Horne, G R Bu Horn, D J K
Humphrey, B D K Lear, J A K
Jones, C A Bl Percival, R M M
Pettitt, J M K Pickering, D K
Pinches, S E K Pilgerstorfer, H L M
Quick, W A M Rogers, C S Bl
Rose, J M Bu Taylor, P J M
Seed, C G Bl Warwick, P W Bu
Woodcock, B J M Wellicome, D R M
Botterill, M J Bl

Form Master: Mr N C Adams

No. in Form: 25

Form Room: Art Room

 
 

Form 3

Language Section
Bentley, J L Bl Hewitt, M D Bl
Crane, J A K Major, P M
Davis, M J M Murray, M A Bu
Draper, J M Bu Purr, J A Bl
Dunville, J M K Wright, S Bl
Science Section
Adams, M E M Ruff, S E K
Dodge-Johnson, D B M Stimpson, M A Bu
Hammond, E Bl Turner, C Bu
Redhead, S M K
Domestic Science Section
Boddington, C A Bu MacNally, J A Bl
Brawn, J A Bu Pike, V H Bu
Buckley, K L K Summerford, R V M
Crawley, M A Bl Wilson, S J K
Isaacs, C J M

Form Mistress: Mrs Queensborough

No. in Form: 26

Form Room: Room 3

 
 

Form 2K

Alibone, R M Kirby, P V K
Ashby, P J Bl Langford, D C M
Billingham, C Bu Lewin, M G Bl
Cane, M L M Mallard, J L Bu
Clarke, C J K Miller, D P K
Coombs, J W Bl O’Farrell, G P M
Dove, R M Bu Pearson, T N Bl
Edmunds, M D K Rees, M Bu
Frost, P M Richardson, B C K
Gardner, G Bl Savage, K J Bu
Gilkes, C K Sketchley, R A M
Gilkes, D M Smith, R P Bl
Harding, G M Bu Thompson, T K
Hortin, W A Bl Welch, J A Bl
Jones, A R Bu Wilcox, G M

Form Master: Mr Fellowes

No. in Form: 30

Form Room: Language Room

 
 

Form 2R

Andrews, M H Bu Leonard, J D K
Atkins, C D Bl Mabin, P A Bl
Brown, M J M Marsh, B J Bu
Chatburn, N E C Bl Moore, J M
Clarke, T P K Parsons, F A Bl
Dietrich, P H Bu Randall,P J Bl
Draper, R K M Rayment, K D K
Evans, M G A K Revitt, D G Bu
Garofalo, P R W M Roberts, B W M
Gossage, L K Savage, M A Bl
Griffith, I R Bu Slinn, S J Bu
Harris, T A M Stevenson, J K
Hyde, J L Bu Towers, R M
Judd, P A Bl White, P J K
Lambley, T R K Wilson, P K Bu

Form Master: Mr Burgess

No. in Form: 30

Form Room: Room 5

 
 

Form 2S

Anderton, J J M Lang, L E M
Batchelor, S Bu L’Estrange, S R G Bu
Campbell, R E Bl Macey, R W Bl
Clarke, B R K McCarthy, D A K
Cohen, K J Bl Nash, M J M
Dimmer, R F K Patrick, D K Bu
Dunkley, T J M Rabel, R A Bl
Fowler, C N Bl Redley, I P M
Fyffe, S Bu Rich, W S A K
Gibbins, S R M Rowland, R Bl
Green, K P K Shadrach, D E C M
Hanwell, M J K Smith, D R Bu
Herbert, A R Bl Summers, R Bl
Ingram, A P Bu Verity, P J M
Kennedy, D F K Wiggins, R F K

Form Master: Mr Waller

No. in Form: 30

Form Room: Room S1

 
 

Form 2

Adams, S M Martin, M P M
Beaumont, J J Bu Mason, S F M
Bennie, C A Bl McMahon, S B K
Eves, M A K Moisey, D M Bl
Fieldsend, W A M Murray, S M Bu
Flower, V A K Neal, J Bl
Garrett, C J Bu Pendle, J E K
Griffiths, L A Bl Robinson, J M Bu
Hall, K E M Sanders, C M
Howe, V J K Savage, L A K
Irons, S A Bu Shaw, S E Bl
Kightley. S J Bl Shelton, M G Bu
Letts, C M Stevenson, S M K
Lewis, J K Taylor, L F M
Lund, B J Bu Toseland, E A Bl
Marshall, J P Bl Warner, P D Bu

Form Mistress: Mrs Watson

No. in Form: 32

Form Room: Room 2

 
 

Form 1K

Andrews, S Bl Marriott, C H J Bu
Ayres, R J Bu Mead, J W K
Bates, G L K Mobbs, D C M
Botterill, G M Partridge, D R Bl
Brown, D W Bl Peet, N F Bu
Crane, T H Bu Ratcliffe, B J K
Felton, N S K Rouse, J D M
Gibbons, M J M Shepherd, N J Bl
Green, R K Sketchley, R B Bu
Hodson, C W Bl Stevens, J W K
Langford, G W Bu Viccars, A D M
Lever, P K M Walker, S Bl
Maher, M R Bl Wignall, R Bu

Form Master: Mr Holland

No. in Form: 26

Form Room: Room 4

 
 

Form 1R

Allen, D R Bl Melhado, A M
Barnes, J R Bu Norris, J B K
Berwick, B L S K Osborne, M A G Bl
Churchman, R A M Piper, A R Bu
Dun, B M Bu Reljic, S N K
Fathers, D F M Sanders, D F K
Frost, R S Bl Shears, S W M
Gill, P T K Sibley, M A Bl
Hamp, S W Bl Smith, J R Bu
Houghton, R E Bu Thornton, R E K
Jesson, I R K Walding, R W M
Lewis, T M Watson, D E K
Manning, S L Bl Wykes, B A M
McKenna, M Bu

Form Master: Mr Strickland

No. in Form: 27

Form Room: Room 3

 
 

Form 1S

Abraham, M D M Mayes, M C Bu
Ashby, S J M Meakins, M J K
Bee, R A Bl Metcalfe, J E M
Brown, E C Bu Oldham, D W Bl
Clarke, D J K Pepperell, T D Bu
Evans, L F M Rattan, P B K
Fowler, D A B Bl Saunders, M V J M
Gibson, M E Bu Shrive, E W J Bl
Griffin, T P K Smith, D Bu
Harcourt, S J M Taussig, L C J K
Harris, M F Bl Tuckley, J S M
James, C I Bu Walters, T M Bl
Lewis, T K West, A G Bu
Loake, C C Bl

Form Master: Mr Rayton

No. in Form: 27

Form Room: Craft Room

 
 

Form 1

Alderman, P M Bl Hines, B Bl
Bentley, A D Bu Hornby, J M Bu
Birch, A K K King, R J K
Boddington, J M Bu Lever, E J M
Butler, D E M McDonald, A M Bl
Coaley, D L M Murby, J Bu
Coles, J Bl Northover, E M Bu
Collier, J K Pike, C A K
Cooper, S D Bl Quennell, P A K
Cotton, S J Bu Richardson, P G M
Crawley, B J Bl Rubython, A Bl
Elliott, L J K Sanders, M J Bl
Evans, D P M Spence, J L M
Gardiner, A M Bu Walter, J L Bu
Greaves, P C K White, P K
Headland, D M Wimpress, J M M

Form Mistress: Miss Rhead

No. in Form: 32

Form Room: Room 1

 
  1962 YearbookYearbook Home  
The Tower Revisited  - The website for former Pupils of the Technical High School, Trinity High School & Trinity Grammar School, Northampton